KD tar barnperspektivet vad gäller assisterad befruktning

2012/02/28 at 14:29 Lämna en kommentar

Bakgrund till Kristdemokraternas ställningstagande vad gäller assisterad befruktning för ensamstående

Kristdemokraterna fortsätter att värna barns rätt till båda sina föräldrar och vill därmed inte öppna för att ensamstående kvinnor ska få genomföra assisterad befruktning.

Bakgrunden är följande:

– Kristdemokraterna vill inte öppna för att ensamstående ska kunna bli inseminerade inom ramen för svensk hälso- och sjukvård. Frågan hanteras nu i riksdagens socialutskott, där vi reserverar oss, eftersom vi inte har kunnat komma överens i frågan inom regeringen.
– De andra allianspartierna har deklarerat att de avser ge regeringen tillkänna att ta fram lagstiftning i frågan. S, v och mp har samma uppfattning. Vi beklagar att man väljer att göra detta i strid med barnens intresse.
– Regeringen får hantera frågan på liknande sätt som andra tillkännagivanden där riksdagen uttrycker en annan uppfattning än den som regeringen har enats kring.

– Sverige ska inte bryta mot FN:s barnkonvention som tydligt hävdar barns har rätt att bli omvårdade av sina föräldrar. (artikel 7: … och så långt det är möjligt, rätt att få vetskap om sina föräldrar och bli omvårdat av dem.)
– Staten ska genom lagstiftning värna barns rätt till sin pappa.
– Pappor är viktiga för barn. Vi behöver fler närvarande pappor i barns liv, inte färre.
– Vår lagstiftning bygger på att pappor har ansvar för sina barn. Den grunden vill vi inte erodera.
– Barn som ska födas saknar egen röst. Därför måste vi värna barnens rätt.
– Barn med endast en förälder är mer utsatta, särskilt i händelse av förälderns sjukdom eller bortgång.
– Vi vet mycket lite om hur barn till donatorer upplever sin uppväxt.

Barn har rätt till föräldrar

Att med öppna ögon bryta mot FN:s barnkonvention är inte acceptabelt. En utgångspunkt i barnkonventionen är nämligen att ett barn har rätt till båda sina föräldrar. Barnkonventionen är tydlig med att ”Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem.” (art 7)

Att bli omvårdat av sina båda föräldrar är alltså en central rättighet för ett barn. När detta inte är möjligt, t ex när föräldrar avlider eller av olika skäl är oförmögna att omvårda barnet, är det särskilt viktigt att barnet får vetskap om sitt ursprung. Men vetskapen om sitt ursprung, vilket många pekar på skulle kunna vara möjligt inom ramen för en lagstiftning om assisterad befruktning, svarar naturligtvis inte överhuvudtaget mot konventionens krav om att barnet har rätt att omvårdas av sina föräldrar, vilket ur barnets perspektiv måste betraktas som mer centralt.

Pappor är viktiga – och har ansvar för sina barn

Pappors betydelse och roll för sina barn lyfts fram allt mer och barnets rätt till båda sina föräldrar har präglat de senaste årens lagstiftning, exempelvis reformeringen av vårdnadsreglerna. En övergripande ambition har varit att främja barnets goda kontakt med båda föräldrarna efter deras separation. Detta är en viktig utgångspunkt i lagstiftningen väl värd att värna. Man behöver därför fråga sig hur det skulle påverka exempelvis vårdnadstvister om utgångspunkten istället blir att det ”räcker” med en förälder.

Pappor har ansvar för sina barn och det offentliga har sedan länge en skyldighet i svensk lag se till att barnets rätt till två föräldrar förverkligas i så många fall som möjligt. I ett internationellt perspektiv är den svenska ordningen för fastställande av faderskap mycket långtgående när det gäller att säkerställa att barn får två föräldrar och stor vikt har lagts vid att barn får både en mor och en far.

Reglerna för faderskapsfastställelse har utvecklats för att tillförsäkra barn inte bara en rättslig far utan också för att säkra att det är ”rätt” far. För att säkerställa detta är till och med polishämtning tillåtet om någon vägrar medverka i en sådan utredning. I ljuset av detta vore det ytterst märkligt att stifta en lag som säger att pappor i vissa fall inte har något som helst ansvar för sina barn och inte heller rätt eller möjlighet till någon kontakt med sina barn.

Insemination för ensamstående strider mot de principer om barnets rätt till båda sina föräldrar som kommer till uttryck i barnkonventionen, i äktenskapslagstiftning, föräldrabalken och övrig lagstiftning. Detta hävdar inte bara vi utan också tunga familjerättsjurister t.ex. Anna Singer, professor i civilrätt, ” Barns rätt till två föräldrar – en överspelad grundregel?” (Juridisk Tidskrift) och ”Assisterad befruktning – 15 år senare” (Statens Medicinsk-Etiska Råd)

Två föräldrar ger trygghet för barnet

Även om man skulle underkänna argumentet om att pappor är viktiga i barnens liv, så torde det vara svårt att bortse från att ett barn som tillskapas med bara en förälder är mer utsatt. Och det oavsett hur bra den ensamstående är i sitt föräldraskap.

Den dåvarande socialdemokratiska regeringen poängterade tydligt vikten av två föräldrar i propositionen som möjliggjorde assisterad befruktning för lesbiska par (prop. 2004/05:137):

”Att ha två föräldrar ger barnet trygghet ekonomiskt, socialt och rättsligt – inte bara under den tid familjen lever tillsammans utan också ifall föräldrarna skulle separera eller någon av dem skulle avlida. Barnet har rätt till underhåll från sina föräldrar och arvsrätt efter dem och deras släktingar. Vidare är reglerna om vårdnad, boende och umgänge knutna till föräldraskapet.”

Barnets rätt till båda sina föräldrar speglar behovet av att skydda barnet och få ett utpekat föräldraansvar, inte minst ett försörjningsansvar. Nuvarande regler för underhållstöd utgår från att det finns två som bidrar till försörjningen. Om den ena faller bort så går det offentliga in och täcker upp försörjningsbehovet. Det är oklart vad det skulle innebära om två-föräldersprincipen faller bort.

Försiktighet borde under alla omständigheter gälla

Vi vet väldigt lite om hur barn till en donator som växer upp med en förälder mår. Det finns studier som indikerar att barn till donator med bara en förälder riskerar bli rotlöst och oerhört frågande inför sitt ursprung och att det faktum att barnet är välkommet och föräldern välmotiverad inte kan kompensera för detta.

Men sammantaget finns mycket lite forskning och de studier som finns har ofta gjorts på uppdrag av organisationer som förespråkar det ena eller den andra, vilket är en svaghet.

Annonser

Entry filed under: Uncategorized.

Sveriges nya prinsessa KD beskrivs som liberalt av tidningen Dagens ledare, här är min bild

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kalender

februari 2012
M T O T F L S
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829  

Most Recent Posts


%d bloggare gillar detta: