KD garant för alla barnfamiljer, mångfalld och kvalité inom omsorg och utbildning i Leksand

2011/10/25 at 08:36 Lämna en kommentar

Här finner ni det tal jag höll i Leksands kommunfullmäktige 111024, på självaste FN dagen. När jag kom till mötet låg en alternativ budget på bordet från en samlad opposition. Skillnaden var 1,5 mkr av en budget på nära 1 mdr. De nya förslagen var inte finansierade utan förs över av en oansvarig opposition till någon annan, något annat år – dessa personer och år infinner sig dock sällan. Den stora skillnaden var att en samlad opposition nu säger nej till småbarnsföräldrar som vill vara hemma lite längre när barnen är små, genom att ta bort det kommunala vårdnadsbidraget. Detta trots att ett av oppositionspartierna så sent som i maj 2011 ställde sig bakom just detta förslag…

Jag kommer fortsätta göra vad jag kan för en kommun med framåtanda och initiativkraft. Här kommer då talet som inte innehåller siffror men däremot information om vad Kristdemokraterna kan möjliggöra tillsammans med Alliansen i Leksand

2011-10-24

Anförande Mål och Budget 2012-2014
Ordförande, ledamöter och åhörare

Hösten 2011 har inte varit lik någon annan. Egypten, Libyen, Syrien och människor i fler länder reser sig upp för demokrati och rättvisa. Europa håller andan. Vart kommer vi landa när det gäller ekonomin, euron, Grekland? I flera länder ökar stadsskulderna, i Storbritannien över 90 %. I Sverige sjunker stadsskulden, idag under 40 %.

Landstinget Dalarna har svåra ekonomiska utmaningar. Detta samtidigt som vi lever i det fjärde största exportindustrilänet och det tredje största besöksnäringslänet. Den öppna arbetslösheten i leksand har sjunkit det senaste året, även blad ungdomar 18-14 år.

Leksand är mer än kommunorganisationen. Leksand är en plats där företagare, entreprenörer, föreningsliv, enskilda personer och familjer bygger upp det vi tillsammans kan se runt omkring oss. En fantastisk natur och fortfarande verksamma lantbruk som tillhandahåller kött, mjölk och öppna landskap.

Allt detta påverkar Leksands kommun och det budgetarbete som lett fram till Kommunstyrelsens förslag till mål och budget för 2012-2014. Jag vill yrka bifall till Kommunstyrelsens förslag till mål och budget.

Kristdemokraterna gick till val 2010 på att tydligt ta ansvar för ekonomin och kvalité inom skola, vård och omsorg. Jag är glad över att vi tillsammans med alliansen gör satsningar 2011 och fortsätter prioritera skola, vård och omsorg för 2012 och framåt.

Ansvar för ekonomin
Genom god ekonomisk hushållning och med ett företagsklimat som är slagkraftigt kan vi klara välfärdens stora utmaningar.

God ekonomisk hushållning innebär att kommunen måste ge årliga överskott på minst 3 % för att finansiera pensionsåtagandet samt ge förutsättningar för god välfärd imorgon. Det är glädjande att vi nu tillsammans är överens om att kommunen ska göra ett resultat på i snitt 3 %/år. Vi behöver också hjälpas åt att förklara vikten av överskott på ca: 22 mkr/år.

Att säkra kvalité inom välfärden handlar om prioriteringar.

Kvalitativ Barnomsorg för alla
Målet är att erbjuda en barnomsorg som passar för alla familjer i olika tider för alla barn. Det finns många utmaningar för dagens småbarnsfamiljer. Det handlar om att lägga livspusslet, att få tiden och pengarna att räcka till. De tydliga satsningarna på en kvalitativ förskola, på mångfald med flera kooperativ och privata utförare av förskoleverksamhet såväl om pedagogisk omsorg har nu kompletterats med att erbjuda alla småbarnsföräldrar ett kommunalt vårdnadsbidrag som ger barn möjlighet till mer tid med sina föräldrar när de är mellan 1-3 år.

Nya förskoleavdelningar byggs i Tällberg och Insjön och förberedelserna för byggnation av nya avdelningar på Åkerö-sidan är i full gång. Jag är stolt över att vi nu bygger enligt skolverkets rekommendationer med 15 barn i varje grupp. Detta tillsammans med ett medvetet arbete att komma ner till 5 barn per förskollärare, vilket vi dock inte kommer att nå denna period, ökar kvalitén.

Skola/Utbildning
Den outsläckliga kunskapstörsten är kanske ett av de mest framträdande dragen i den mänskliga naturen. Sökandet efter sanning har i historien manifesterats i vetenskapliga landvinningar. Sökandet efter kunskap är en mänsklig rättighet som måste värnas.

Idag sitter miljontals barn och ungdomar runt hela världen och törstar efter kunskap. De finns bl.a. i New Dehli, Islamabad, Soul, Johannesburg och Soroti Uganda. Det är tillsammans med dessa barn och ungdomar som våra elever ska bygga morgondagens framtid med. Inte minst i ett perspektiv som detta är det viktigt för att inte säga avgörande för hur vi använder varje krona så att det blir till våra barn och ungdomars bästa.

Elevantalet i grundskolan har på ett inte allt för långt tidsperspektiv sjunkit från ca 2200 elever till dagens ca: 1500. Under den resan har vi inte gjort tillräckligt för att prioritera kvalité. Under 2011 har vi effektiviserat antalet skolenheter från 9 grundskolor i kommunal regi till dagens 8. Vi kommer fortsätta jobba för kvalité. För att alla klassrum ska innehehålla de bästa förutsättningarna så att alla elever kan stimuleras och utmanas. Vi jobbar nu med ett fördelningssystem som ska ge alla elever likvärdiga förutsättningar och som ska underlätta för verksamheten både vad gäller barn i behov av särskilt stöd samt alla elevers rätt till stimulans enligt nya skollagen.

Gymnasiet är om ett par år tillbaka på ett elevantal med ca 500 elever. Gymnasiet är en oerhörd tillgång för alla elever. Den profil som skolan är inom såväl Restaurang/livsmedel/turism och idrott med nationellt hockeygymnasium och riksintag inom baseball/softball är om inte unikt så iaf. Oerhört viktiga.

Både gymnasie- och vuxenutbildning står för stora utmaningar. Vi samverkar därför med både grannkommuner och 8 dalakommuner inom gysam vilket hjälper oss att tillhandahålla en utbildning med hög kvalité och med en bredd som inte är möjlig att tillhandahålla som ensam kommun. Samverkan är viktig och bör utvecklas inom fler områden i kommunen.

Familj och Stöd
Den nya enheten Familj och Stöd inom verksamhetsområdet Lärande och Stöd är ett högintressant verksamhetsområde. Här finner vi både Individ- och Familjeomsorg, integration, arbetsmarknadsenhet, Familjeteam, Fritidsgårdar, Elevhälsovård, Familjerådgivning och delar av Ungdomsmottagningen. Jag hoppas att hela den nya organisationen och inte minst denna enhet ska underlätta för att främja barn och ungdomars välmående och förutsättningar.

Ordförande idag firar vi den internationella FN-dagen. Denna dag för 66 år sedan skapades FN. Jag vill därför påminna oss här inne om punkt tre i barnkonventionen: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Min ambition är att barnperspektivet ska stärkas och att vi som kommun tar hjälp av FN:s barnkonvention i detta arbete. Dessutom hoppas jag att Sverige snarast ratisifierar FN:s barnkonvention och gör den till Svensk lag

Vård och Omsorg
Kenneth Dahlström (c) är den som har ansvar för detta viktiga område. Jag väljer ändå att lyfta fram två viktiga områden som vi arbetar med. LOV – valfrihetsreformen som myndighetsförklarar äldre personer som är i behov av stöd av olika slag. Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen som Äldreminister Maria Larsson (KD) drivit igenom i regeringen och som underlättar för oss på kommunal nivå att arbeta fram de garantier och värderingar som vi ska bygga på. Ett viktigt arbete för såväl våra äldre som för medarbetare inom Vård och Omsorg.

Infrastruktur och boende
Leksand fortsätter att planera för nya etableringsområden för boende och företag. Området kring norra infarten och på andra sidan RV 70 i Insjön har stora utvecklingsmöjligheter för handel och företagsamhet. Planering för ett attraktivt centrum pågår och här finns all anledning att lägga i en växel till tillsammans med näringen för att inte tappa fart. Med ett nytt kajområde och byggnationer vid älven på Åkerö-sidan gör vi Leksand än mer attraktivt. Boendeområden är planerade både i Insjön och Norra Leksand, vi rustar för framtiden.

Kultur och Föreningsliv, det civila samhället
Vi Kristdemokrater vill fortsätta utveckla samverkan med alla aktörer som gör leksand till Leksand. Det civila samhället har en oerhörd kraft och är ovärderligt för samhället. På nationell nivå arbetar KD intensivt för att avdrag för gåvor även ska gälla gåvor till idrottsklubbar, kulturföreningar och kyrkor. På lokal nivå vill vi prioritera föreningar som har barn och ungdomar i sina verksamheter. En betydelsefull fritid är viktigt för alla våra barn och ungdomar oavsett intersse. Utan Musikskolan, kulturförenignar, idrottsföreningar och kyrkorna blir Leksand fattigt. Med ett rikt civilt samhälle är Leksand rikt!

Studiebesök
Under årets första 9 månader har jag besökt i stort sätt alla verksamheter där jag har det politiska ansvaret. Dessutom har jag träffat företagare och entreprenörer i flera kommundelar. Det finns en oerhörd drivkraft och kompetens i kommunen som är ovärderlig i arbetet med att skapa framtidens kommun.

Besöket hos Lars Backlund i Vargnäs för några veckor sedan gjorde mig påmind om vikten av människor som brukar jorden, som tillhandahåller både kött, mjölk och ett öppet landskap. Jag kommer fortsätta göra vad jag kan för att förbättra vilkoren och underlätta för entreprenörer att verka i vår kommun. Visste ni att varje gång vi äter 100 gram kött från lokala producenter försvinner en buske runt siljan?

I fredags satt jag med en handfull leksandföräldrar och socialminsiter Göran Hägglund på Siljans Konditori. Vi samtalade kring vikten av att skapa goda förutsättningar så att barn och ungdomar växer upp, mår bra i vår kommun. Det var ett bra samtal som visade på den oerhörda kraft som finns i Leksand.

Min och Kristdemokraternas vision för Leksand är en kommun där vi alla trivs och mår bra. En kommun där både enskilda personer, familjer och företagare vill bo, leva och investera.

Jag lovar att vi Kristdemokrater och Alliansen kommer att göra mer, att skapa ett Leksand där alla elever och lärare mår bra och når målen i skolan. Där äldre får känna vinden i håret och personalen får utrymme och tid för samtal. Där vi kan se gnistan i ögonen hos personer som fått beskedet – du har fått ett jobb. Där vi kan glädja oss med företagaren när företagsidén håller. Där familjerna får mer tid tillsammans. En kommun där vi känner trygghet att leva och frihet att växa.

Mål och budget 2012-2014 hjälper oss att ta steg mot det målet.

Ordöfrande, Jag yrkar än en gång bifall till kommunstyrelsens förslag till mål och budget för 2012-2014.

Annonser

Entry filed under: Uncategorized.

fantastiskt kul, detta kom från KD informationsavdelning idag, värt Är det OK att som man eller kvinna i Sverige välja tid med barn före fetare plånbok?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kalender

oktober 2011
M T O T F L S
« Sep   Nov »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Most Recent Posts


%d bloggare gillar detta: