KD gör skillnad – en mänskligare sjukförsäkring

2011/04/11 at 12:17 Lämna en kommentar

Kristdemokraterna har varit drivande till att Alliansregeringen idag (11/4) presenterar flera viktiga justeringar i sjukförsäkringen. Allianspartierna har kommit överens om förändringar som kommer att ha stor betydelse för de personer som berörs. Målsättningen är en sjukförsäkring som ger trygghet till alla.

Bakgrund
Före regeringsskiftet år 2006 hade Sverige bland den högsta sjukfrånvaron i världen, trots att folkhälsan var god och förbättringar i arbetsmiljön hade gjorts. Över 700 000 personer var antingen sjukskrivna eller förtidspensionerade. Antalet sjukskrivna och förtidspensionärer ökade dessutom drastiskt, 140 personer om dagen förtidspensionerades. En stor del av de som förtidspensionerades var unga. Endast en procent av en halv miljon förtidspensionärer återvände till arbetslivet. Bara hälften av de långtidssjukskrivna visste vem deras kontaktperson var på Försäkringskassan. Och nästan ingen rehabilitering erbjöds.

Efter att kristdemokraterna och övriga Allianspartier tog makten så infördes en stor sjukförsäkringsreform. Idag är hälften så många sjukskrivna hälften så länge jämfört med när sjukskrivningarna var som högst. Förtidspensionerna har gått från en av Europas högsta nivåer till en av de lägre. Vi har infört en rehabiliteringskedja som säkerställer att sjukskrivna får en kontinuerlig kontakt samt ett tidigt individuellt stöd. Satsningarna på aktiva rehabiliteringsinsatser har ökat från 90 till 600 miljoner kronor och ytterligare 17 miljarder har satsats på arbetslivsinriktad rehabilitering. Landstingen har dessutom fått en miljard för att prioritera att sjukskrivna får den vård de behöver.

Kristdemokraternas kontakter med de som berörts av sjukförsäkringsreformen, enskilda personer och handläggare inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, vittnar om att förändringarna som genomförts till stora delar varit bra och nödvändiga. Många som tidigare inte fick den hjälp och det stöd de behövde får det idag. Men förändringarna har inte varit bra för alla. En del människor har fallit mellan stolarna, trots reformens ambitioner att ge stöd på vägen tillbaka och ekonomiskt skydd för den som är för sjuk för att arbeta. .

Kristdemokraternas särskilda grupp för sjukförsäkringsfrågan
Kristdemokraternas partistyrelse tillsatte efter valet 2010 en särskild arbetsgrupp med uppgift att följa sjukförsäkringsfrågan för att uppmärksamma på brister och föreslå nödvändiga korrigeringar för att enskilda inte ska drabbas av felaktigheter.

Efter ett gediget analysarbete identifierade gruppen ett antal brister som måste åtgärdas för att försäkringen ska ge den trygghet vi ska kunna förvänta oss. Den 28 mars i år presenterade gruppen sin rapport där de identifierade ett antal områden där sjukförsäkringen måste förändras.

Idag kan vi konstatera att vi fått gehör för våra synpunkter. De förändringar Allianspartierna kommit överrens om bygger till stor del på kristdemokraternas arbete och innebär flera viktiga förändringar som kommer ha stor betydelse för de personer som berörs.

Förslag till förändringar
En departementspromemoria kommer inom kort att gå ut på remiss. Den innehåller flera viktiga justeringar i sjukförsäkringsreformen. Den kommer att ligga till grund för beslut i riksdagen till hösten och förändringarna kommer att kunna träda i kraft den 1 januari 2012. Promemorian innehåller sex förslag. Dessa är:

1. Ökade möjligheter till individuella bedömningar vid den bortre tidsgränsen.
En del alltför sjuka personer har efter maxtiden 2,5 års sjukskrivning eller tidsbegränsad förtidspension lämnat sjukförsäkringen. De har kommit till Arbetsförmedlingen, trots att de uppenbart inte kunnat tillgodogöra sig insatserna där. Så ska det inte vara. Likabehandling är viktigt, men det behövs ett något ökat utrymme för individuella bedömningar. En regel införs därför – utöver de undantag som redan finns – som anger att om det vore oskäligt på grund av sjukdom att en person lämnar sjukförsäkringen, så ska han eller hon stanna i sjukförsäkringen.

2. Ökad ekonomisk trygghet för de som lämnar tidsbegränsad förtidspension.
Den svenska sjukpenningförsäkringen är en inkomstförsäkring. Den bygger på att man arbetar och får sjuklön eller sjukpenning om man till följd av sjukdom inte kan jobba. Men de som har haft den gamla formen av tidsbegränsad förtidspension, och som saknar sjukpenninggrundande inkomst – ”de nollklassade” – kan när den tidsbegränsade förtidspensionen upphör inte få sjukpenning oavsett hur sjuka de är.

Detta kan leda till att den som lämnar sjukförsäkringen efter maximal tid och saknar tidigare inkomst hänvisas till socialbidrag. Vi föreslår därför att en särskild ersättning (sjukpenning i särskilda fall) införs för de som har haft tidsbegränsad förtidspension och som saknar försäkrad inkomst. Ersättningen motsvarar vad dessa personer fått under arbetslivsintroduktionen (ALI).

3. Nytt bostadsstöd till de som lämnat tidsbegränsad förtidspension.
Utöver denna nya ersättning ska man vid övergång till Arbetsförmedlingen också kunna erhålla ett bostadsstöd som tar hänsyn till försörjningsbörda. Stödet ska kunna utgå under arbetslivsintroduktionen och även därefter.

4. Tidigare rehabiliteringsinsatser och bättre samarbete mellan myndigheter.
Efter de maximala 2,5 åren i sjukförsäkringen övertar Arbetsförmedlingen (AF) ansvaret för att undersöka möjligheten att komma tillbaka till arbetslivet. Det är bra. Ungefär hälften av dem som deltar i AF:s arbetslivsintroduktion påbörjar en mödosam resa allt närmare arbetsmarknaden, medan hälften kommer tillbaka till sjukförsäkringen. Men stödet riskerar att komma för sent och pågå under alltför kort tid. Vi föreslår därför att ett utökat stöd i form av bl.a. arbetslivsinriktad rehabilitering från Försäkringskassan och AF ska kunna ges under den tid man fortfarande är sjukskriven, i många fall redan efter ett år. Detta minskar risken att människor faller mellan stolarna.

5. Vägen till arbetsmarknaden måste vara bred.
Också den som har en tydlig men begränsad arbetsförmåga måste kunna få göra en insats. Det behövs fler uppgifter för dem som lämnar sjukförsäkringen men har svårt att konkurrera på den vanliga arbetsmarknaden. Vi ger Arbetsförmedlingen medel till ytterligare 3 000 platser speciellt för personer med nedsatt arbetsförmåga.

6. Tilltron till sjukförsäkringen behöver stärkas.
Försäkringskassan fattar varje år 19 miljoner beslut och gör 47 miljoner utbetalningar. Ibland kommer det då uppstå konflikter, där den försäkrade vill en sak, medan reglerna säger något annat. Ingen försäkring som bygger på svåra bedömningar med stor betydelse för människors livssituation kommer att fungera helt konfliktfritt, vilket visar på att vi naturligtvis också i fortsättningen noggrant kommer att följa utvecklingen. Detta visar behovet av ett brett förtroende – för reglerna, myndigheten och rättssäkerheten. Försäkringskassans låga förtroendesiffror är ett allvarligt problem. Vi vill nu starta ett brett upplagt arbete, inriktat på att stärka förtroendet för hela kedjan av beslut i sjukförsäkringen. Detta gäller särskilt försäkringskassans samarbete med de sjukskrivande läkarna och hela den medicinska professionen.

Vägen framåt
Kristdemokraterna har i och med dessa förändringar fått igenom en rad viktiga förändringar, men vi är inte nöjda förrän vi ser en väl fungerande sjukförsäkring. Vi kommer därför att fortsätta följa frågan noga. Vår målsättning är att alla som inte kan arbeta ska ha en trygg försörjning och alla som har en arbetsförmåga ska få hjälp och stöd att kunna komma tillbaka.

Annonser

Entry filed under: Uncategorized.

milleniemålen uppnås genom ökad energianvändning!?! (s) politik ökar ungdomsarbetslösheten

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kalender

april 2011
M T O T F L S
« Mar   Maj »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Most Recent Posts


%d bloggare gillar detta: